Loga Unijne

SZiHSpoleczna Szkola Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Wyszukiwanie
A A A

SAZ: Strefa aktywizacji zawodowej (MRPiPS)


Projekt "Strefa aktywizacji zawodowej" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel projektu:
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 80 osób młodych (43K i 37M) do 29 r.życia oraz doprowadzenie do uzyskania zatrudnienia przez min.29% uczestników w okresie do V.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej.

Grupy docelowe:
Grupę docelową stanowi 80 BO (43K i 37M) osób młodych, w wieku 15 - 29 lat wpisujące się w jedną z kategorii grup docelowych,o których mowa w rozdziale 3.4 Regulaminu konkursu tj. osoby które:
  • opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
  • opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
  • opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu);
  • zakończyły naukę w szkole specjalnej(do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);
  • matki przebywające w domach samotnej matki;
  • opuściły zakłady pracy chronionej(do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia).
Minimum 80% z tej grupy stanowić będą osoby bierne zawodowo należące do kategorii NEET, tj.które nie pracują,nie szkolą się,nie kształcą się,nie są bezrobotne,nie szukają pracy(w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria konk.).
Maksymalnie 20% grupy BO stanowią osoby pracujące do której kwalifikują się:
  • ubodzy pracujący;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych;
  • pracujący w ramach umów cywilnoprawnych(w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria konk.).
Będą to osoby zamieszkałe na terenie całej Polski.
drukuj góra
Polityka cookies 2010 - 2023 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu wykonanie: Wdesk
Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies